5 lat gwarancji

5 lat gwarancji

5 lat gwarancji

Jakość obiektywów Tamron jest doskonała już od dawna. Z tego powodu Tamron oferuje w Europie bezpłatne przedłużenie gwarancji do 5 lat przy dokonaniu rejestracji produktu w ciągu dwóch miesięcy. W ramach 5-letniej gwarancji zawarte jest prawo do usług serwisowych we wszystkich wymienionych poniżej krajach.

Gwarancja 5-letnia to dobrowolna gwarancja firmy Tamron. Aby ją otrzymać, wymagane jest zarejestrowanie obiektywu w ciągu dwóch miesięcy od daty zakupu.

Najważniejsze warunki przedłużonej gwarancji 5-letniej:

  • Obiektyw został kupiony po 01.01.2013.

  • Jesteście Państwo użytkownikiem końcowym w Unii Europejskiej lub mieszkańcem jednego z poniższych krajów: Andora, Gibraltar, Islandia, Norwegia, Turcja, UK, Ukraina lub Serbia.

  • Zarejestrowaliście się Państwo w ciągu 2 miesięcy od daty zakupu.

  • Kupiliście Państwo obiektyw od sprzedawcy z Unii Europejskiej lub mającego siedzibę w jednym z poniższych krajów: Andora, Gibraltar, Islandia, Norwegia, Turcja, UK, Ukraina lub Serbia.

  • Jesteście Państwo pierwszym użytkownikiem produktu (gwarancji nie wolno przekazywać).

  • Jest to nowy obiektyw, który został legalnie i oficjalnie zaimportowany do UE lub jednego z poniższych krajów: Andora, Gibraltar, Islandia, Norwegia, Turcja, UK, Ukraina lub Serbia (patrz też: Szara strefa).

Pełna wersja warunków gwarancji 5-letniej

Można zarejestrować się online.

Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim i są wykorzystywane tylko do celów administrowania 5-letnią gwarancją.

Online registration

When your online registration has been successfully completed, you will automatically receive confirmation by e-mail. If you have not yet registered with Tamron, you will initially receive an e-mail with the request to confirm your e-mail address. Please click on the link contained in the e-mail to complete the so-called "double opt-in identification" process. If there are any discrepancies, you will receive notification that your registration has only been provisionally accepted. In these cases, we will check and correct the information provided about the lens where necessary. Your registration will then either be accepted or rejected within a few days, in both cases you will be automatically notified by e-mail. If you have not received any response from us within six weeks, please write to us by e-mail at: 5years(at)tamron.de.

After completing your registration, we would be delighted if you were willingly to also take part in our survey. This data will help us to be able to also offer you high quality products and first-class service in the future.

If you require any help, please write to us at 5years(at)tamron.de.

Making a claim under warranty

In the event that you want to make a claim under warranty, please send us the product together with a copy of the 5 year warranty certificate and your purchase receipt. Please contact your local distributor for more information on this process.

Please note that Tamron is not obligated to repair a lens that has been illegally imported into the EU (also see: Grey Imports).

Warranty sticker

Warranty sticker

If you did not find the warranty sticker illustrated below on your product box, please contact your dealer or the local distributor for your country.