Polityka prywatności

Polityka prywatności

Cieszymy się z odwiedzin na naszej stronie internetowej www.tamron.eu/pl i zainteresowanie naszą firmą. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych. Dane osobowe to informacje o osobistej lub materialnej sytuacji już zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane te obejmują np. nazwisko, adres, numer telefonu oraz datę urodzenia, jak również inne dane umożliwiające identyfikację danej osoby.

Ponieważ dane osobowe podlegają specjalnej ochronie prawnej, gromadzimy je tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do udostępniania naszej strony internetowej i świadczenia usług. Poniżej przedstawimy, jakie dane osobowe gromadzimy podczas przeglądania naszej strony internetowej i jak je wykorzystujemy.

Nasze praktyki w dziedzinie ochrony danych są zgodne z przepisami prawa, w szczególności federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG), ustawy o mediach elektronicznych (TMG) oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO). Dane osobowe gromadzimy tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia sprawnego działania niniejszej strony internetowej oraz do przetwarzania zapytań i ewentualnie realizacji zamówień/umów, o ile występuje uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 S.1 lit. f DSGVO lub inny czynnik uzasadniający taką potrzebę. Pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody, dane mogą być wykorzystywane do innych celów - dokładnie zdefiniowanych w zgodzie, np. do przesyłania treści reklamowych za pośrednictwem newslettera.


Administrator w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO

W rozumieniu RODO i innych krajowych regulacji państw członkowskich dotyczących ochrony danych osobowych administratorem jest:

Tamron Europe GmbH
Robert-Bosch-Str. 9
50769 Köln
Tel.: +49 (221) 669544-0
Faks: +49 (221) 669544-404
info(at)tamron.de

Nazwa i adres inspektora ochrony danych

Nasz inspektor ochrony danych jest dostępny:
pod adresem mailowym: datenschutz(at)tamron.de      
lub
telefonem: +49 221 66 95 44 983

Udostępnianie strony internetowej i tworzenie rejestru zdarzeń (logu)

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej nasz system automatycznie pobiera dane i informacje dotyczące komputera, z którego wywołano stronę. Zapisywane są następujące dane:

Zakres przetwarzania danych

(1)           Informacje dot. rodzaju i wersji przeglądarki internetowej

(2)           System operacyjny komputera, z którego wywołano stronę

(3)           Adres IP urządzenia

(4)           Data i godzina wejścia na stronę

(5)           Podstrony internetowe, do których przechodzi dany system na naszej stronie internetowej i przeszukiwane zasoby (zdjęcia, dane, pozostałe informacje umieszczone na stronie)

(6)           Strony internetowe, z których dany system użytkownika dostał się na naszą stronę internetową (tzw. referrer)

Powyższe dane są gromadzone w naszym systemie w rejestrze zdarzeń (w logu). Dane te nie są przechowywane wraz z danymi konkretnych użytkowników - identyfikacja osoby odwiedzającej stronę nie jest zatem możliwa.

-     Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO ("uzasadniony interes"). Naszym uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie osiągnięcia poniżej wskazanego celu.

-     Cel przetwarzania danych

Zapisywanie danych ma zapewnić dostępność naszej strony dla możliwie szerokiego grona użytkowników, ma też umożliwić zwalczanie nadużyć i usuwanie awarii. Zapisywanie technicznych danych komputera, z którego wywołano stronę pozwala na szybką reakcję w przypadku nieprawidłowego działania strony lub ataku hakerskiego na nasze systemy informatyczne. Ponadto zapisane dane są pomocne przy optymalizacji naszej strony i przy zapewnieniu ogólnego bezpieczeństwa stosowanego przez nas systemu informatycznego.

-     Czas przechowywania danych

Wyżej wymienione dane są usuwane w momencie, gdy nie są już potrzebne do zapewnienia dostępności strony internetowej dla wszystkich użytkowników - najpóźniej 3 miesiące po wywołaniu naszej strony.

-     Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych

Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych wynika z niżej opisanych ogólnych zasad dotyczących prawa do sprzeciwu i żądania usunięcia danych osobowych.

Funkcje dostępne na naszej stronie internetowej

Nasza strona internetowa oferuje użytkownikowi różne funkcje. Korzystanie z tych funkcji związane jest z zapisywaniem, przetwarzaniem i gromadzeniem danych osobowych użytkownika. Poniżej wyjaśniamy co się dzieje z tymi danymi:

Formularz kontaktowy:

-     Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane wpisane przez użytkownika do naszych formularzy kontaktowych.

-     Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO ("milcząca zgoda")

-     Cel przetwarzania danych

Dane pobrane z naszego formularza kontaktowego względnie naszych formularzy kontaktowych będą wykorzystane tylko do odpowiedzi na pytanie zadane w tymże formularzu.

-     Czas przechowywania danych

Po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte - o ile nie określono ustawowego terminu przechowywania takich danych.

-     Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych

Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych wynika z niżej opisanych ogólnych zasad dotyczących prawa do sprzeciwu i żądania usunięcia danych osobowych.

Formularz zapisu na newslettera:

-     Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane wpisane przez użytkownika podczas zapisu na newslettera.

-     Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO ("milcząca zgoda")

-     Cel przetwarzania danych

Dane pobrane z formularza zapisu na newsletter będą wykorzystane tylko do wysyłki naszego newslettera z informacjami o wszystkich naszych produktach i nowościach. Po otrzymaniu zamówienia przesyłamy do zgłaszającej się osoby e-malia z linkiem, który służy do potwierdzenia zapisu na newslettera (Double-Opt-In).

-     Czas przechowywania danych

Zapis a naszego newslettera można w każdej chwili odwołać. Każdy newsletter zawiera link umożliwiający odwołanie zgody na otrzymywanie newslettera. W tym przypadku przekazane dane osobowe są niezwłocznie usuwane. To samo dotyczy przypadku, gdy nie potwierdzono złożonego zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia tych danych bez podawania przyczyn i bez konieczności uprzedzania lub informowania o tym fakcie.

-     Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych

Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych wynika z niżej opisanych ogólnych zasad dotyczących prawa do sprzeciwu i żądania usunięcia danych osobowych.

Statystyczna analiza odwiedzin na naszej stronie internetowej - Webtracker

Przy wywołaniu naszej strony internetowej lub poszczególnych plików ze strony zapisujemy, przetwarzamy i gromadzimy następujące dane: adres IP, strona internetowa, z której wywołano plik, nazwa pliku, data i godzina wywołania, ilość przekazanych danych i komunikat o skutecznym wywołaniu (tzw. Web-Log). Takie dane dot. skutecznego wejścia na naszą stronę nie są powiązane z konkretną osobą i są wykorzystywane wyłącznie do doskonalenia naszej internetowej oferty i do celów statystycznych.

Do analizy statystycznej odwiedzin na naszej stronie internetowej wykorzystujemy następujące usługi śledzenia informacji:

Google-Analytics

-     Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie stosujemy usługę śledzenia informacji firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (dalej: Google-Analytics). Google-Analytics wykorzystuje w tym celu pliki cookies. Pliki cookies są zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiają one analizę sposobu wykorzystania naszej strony przez użytkownika (tzw. tracking). Analizę tę prowadzimy w celu optymalizacji naszej oferty internetowej i w celu poprawienia jej dostępności. Po wywołaniu naszej strony niektóre dane - w szczególności adresy IP użytkowników i dane o ich aktywności na stronie - są przekazywane na serwer firmy Google LLC, dane te są przetwarzane i gromadzone poza obszarem UE, np. w USA.

Komisja Europejska oceniła, że przestrzeganie postanowień umowy US-EU-Privacy-Shield przez firmę przetwarzającą dane osobowe zapewnia odpowiedni poziom ochrony takich danych i uznała ich przekazywanie do USA za dopuszczalne. Aktywacja funkcji anonimizacji adresu IP (Google-Analytics-Tracking-Code) dostępna w ramach usługi Google-Analytics powoduje, że adres ten przed przekazaniem do USA zostanie zanonimizowany. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google-Analytics-Tracking-Code rozszerzony o operatora gat._anonymizeIp(); - umożliwia to skracanie (anonimizację) adresów IP (tzw. IP-masking).

-     Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO ("zgoda") - albo podczas rejestracji w Google (użytkownik otwiera Google-Accounts i akceptuje zamieszczone tam wskazówki dot. ochrony danych osobowych), albo - w przypadku, gdy użytkownik nie jest zarejestrowany w Google - przez wyrażenie zgody przy otwieraniu naszej strony.

-     Cel przetwarzania danych

Na nasze zlecenie Google wykorzysta te informacje do analizy sposobu wykorzystania naszej strony internetowej - na jej podstawie stworzy raporty dot. do aktywności na stronie - oraz do realizacji innych usług związanych z wykorzystaniem naszej strony internetowej i usług przez nią oferowanych. Adres IP przejęty przez Google LLC w ramach usługi Google-Analytics nie jest przechowywany razem z innymi danymi użytkownika.

-     Czas przechowywania danych

Dane potrzebne do przygotowania analizy sposobu wykorzystania naszej strony przez użytkownika będą przechowywane przez Google tak długo, jak to będzie konieczne do zrealizowania zleconej usługi. Zapisywane i gromadzone dane są zanonimizowane. W przypadku, gdyby były przypisane do konkretnego użytkownika zostaną niezwłocznie usunięte - o ile nie określono ustawowego terminu przechowywania takich danych. W każdym przypadku dane są usuwane po upływie takiego terminu.

-     Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych

Można zablokować pobieranie i przekazywanie - a tym samym dalsze przetwarzanie - danych osobowych (w szczególności adresu IP) do firmy Google poprzez dezaktywację dodatku Script-Code w wyszukiwarce, instalację w wyszukiwarce dodatku Script-Blocker (można go znaleźć np. pod www.noscript.net lub www.ghostery.com) - albo aktywację ustawienia "Do Not Track". Ponadto można zablokować możliwość pobierania i przetwarzania przez firmę Google danych o aktywności na naszej stronie (w tym adresu IP) przez załadownie i zainstalowanie dodatku Browser-Plug-In dostępnego pod linkiem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl). Zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych dla usługi Google można znaleźć pod: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Wykorzystanie zewnętrznych usług sieciowych i przetwarzanie danych poza UE

Na naszej stronie internetowej używamy aktywnych elementów języka Java-Script dostarczonych przez zewnętrznych usługodawców, tzw. usług sieciowych. W momencie wywołania naszej strony internetowej usługodawcy ci otrzymują dane osobowe użytkownika. Możliwe jest też przetwarzanie tych danych poza UE. Można temu zapobiec instalując Java-Script-Blocker, np. rozszerzenie "No Script" (www.noscript.net) lub wyłączając Java-Script w przeglądarce. Może to spowodować wyłączenie niektórych funkcji na odwiedzanej stronie internetowej.

Korzystamy z następujących zewnętrznych usług sieciowych:

 

Facebook

Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie i innych użytkowników Facebooka spersonalizowane reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze mnie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

 

 

Doubleclick
Na naszej stronie zainstalowana jest usługa sieciowa firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (dalej: Doubleclick). Korzystamy z zapisanych danych by zagwarantować pełną funkcjonalność naszej witryny. W związku z tym dane o przeglądarce i dane osobowe użytkownika są przekazywane do Doubleclick. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. W ramach porozumienia Privacy-Shield między EU i USA firma Doubleclick dokonała samodzielnej certyfikacji (por. https://www.privacyshield.gov/list). Po osiągnięciu zakładanego celu zapisane dane są usuwane. Więcej informacji o sposobie wykorzystania przekazanych danych można znaleźć w polityce prywatności Doubleclick: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Poprzez dezaktywację wykonywania Script-Code w przeglądarce lub instalację w przeglądarce dodatku Script-Blocker (można je znaleźć na stronie www.noscript.net lub www.ghostery.com) można zapobiec zapisywaniu i przetwarzaniu danych przez Doubleclick.

 

Google
Na naszej stronie zainstalowana jest usługa sieciowa firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (dalej: Google). Korzystamy z zapisanych danych by zagwarantować pełną funkcjonalność naszej witryny. W związku z tym dane o przeglądarce i dane osobowe użytkownika są przekazywane do Google. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. W ramach porozumienia Privacy-Shield między EU i USA firma Google dokonała samodzielnej certyfikacji (por. https://www.privacyshield.gov/list). Po osiągnięciu zakładanego celu zapisane dane są usuwane. Więcej informacji o sposobie wykorzystania przekazanych danych można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Poprzez dezaktywację wykonywania Script-Code w przeglądarce lub instalację w przeglądarce dodatku Script-Blocker (można je znaleźć na stronie www.noscript.net lub www.ghostery.com) można zapobiec zapisywaniu i przetwarzaniu danych przez Google.

 

Google Video
Na naszej stronie zainstalowana jest usługa sieciowa firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (dalej: Google Video). Korzystamy z zapisanych danych by zagwarantować pełną funkcjonalność naszej witryny. W związku z tym dane o przeglądarce i dane osobowe użytkownika są przekazywane do Google Video. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. W ramach porozumienia Privacy-Shield między EU i USA firma Google Video dokonała samodzielnej certyfikacji (por. https://www.privacyshield.gov/list). Po osiągnięciu zakładanego celu zapisane dane są usuwane. Więcej informacji o sposobie wykorzystania przekazanych danych można znaleźć w polityce prywatności Google Video: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Poprzez dezaktywację wykonywania Script-Code w przeglądarce lub instalację w przeglądarce dodatku Script-Blocker (można je znaleźć na stronie www.noscript.net lub www.ghostery.com) można zapobiec zapisywaniu i przetwarzaniu danych przez Google Video.

 

Google-Apis
Na naszej stronie zainstalowana jest usługa sieciowa firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (dalej: Google-Apis). Korzystamy z zapisanych danych by zagwarantować pełną funkcjonalność naszej witryny. W związku z tym dane o przeglądarce i dane osobowe użytkownika są przekazywane do Google-Apis. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. W ramach porozumienia Privacy-Shield między EU i USA firma Google-Apis dokonała samodzielnej certyfikacji (por. https://www.privacyshield.gov/list). Po osiągnięciu zakładanego celu zapisane dane są usuwane. Więcej informacji o sposobie wykorzystania przekazanych danych można znaleźć w polityce prywatności Google-Apis: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Poprzez dezaktywację wykonywania Script-Code w przeglądarce lub instalację w przeglądarce dodatku Script-Blocker (można je znaleźć na stronie www.noscript.net lub www.ghostery.com) można zapobiec zapisywaniu i przetwarzaniu danych przez Google-Apis.

 

Googletagmanager.com
Na naszej stronie zainstalowana jest usługa sieciowa firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (dalej: Googletagmanager.com). Korzystamy z zapisanych danych by zagwarantować pełną funkcjonalność naszej witryny. W związku z tym dane o przeglądarce i dane osobowe użytkownika są przekazywane do Googletagmanager.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. W ramach porozumienia Privacy-Shield między EU i USA firma Googletagmanager.com dokonała samodzielnej certyfikacji (por. https://www.privacyshield.gov/list). Po osiągnięciu zakładanego celu zapisane dane są usuwane. Więcej informacji o sposobie wykorzystania przekazanych danych można znaleźć w polityce prywatności Googletagmanager.com: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Poprzez dezaktywację wykonywania Script-Code w przeglądarce lub instalację w przeglądarce dodatku Script-Blocker (można je znaleźć na stronie www.noscript.net lub www.ghostery.com) można zapobiec zapisywaniu i przetwarzaniu danych przez Googletagmanager.com.

 

gstatic
Na naszej stronie zainstalowana jest usługa sieciowa firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (dalej:gstatic). Korzystamy z zapisanych danych by zagwarantować pełną funkcjonalność naszej witryny. W związku z tym dane o przeglądarce i dane osobowe użytkownika są przekazywane do gstatic. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. W ramach porozumienia Privacy-Shield między EU i USA firma gstatic dokonała samodzielnej certyfikacji (por. https://www.privacyshield.gov/list). Po osiągnięciu zakładanego celu zapisane dane są usuwane. Więcej informacji o sposobie wykorzystania przekazanych danych można znaleźć w polityce prywatności gstatic: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Poprzez dezaktywację wykonywania Script-Code w przeglądarce lub instalację w przeglądarce dodatku Script-Blocker (można je znaleźć na stronie www.noscript.net lub www.ghostery.com) można zapobiec zapisywaniu i przetwarzaniu danych przez gstatic.

 

Youtube
Na naszej stronie zainstalowana jest usługa sieciowa firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (dalej: Youtube). Korzystamy z zapisanych danych by zagwarantować pełną funkcjonalność naszej witryny. W związku z tym dane o przeglądarce i dane osobowe użytkownika są przekazywane do Youtube. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. W ramach porozumienia Privacy-Shield między EU i USA firma Youtube dokonała samodzielnej certyfikacji (por. https://www.privacyshield.gov/list). Po osiągnięciu zakładanego celu zapisane dane są usuwane. Więcej informacji o sposobie wykorzystania przekazanych danych można znaleźć w polityce prywatności Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Poprzez dezaktywację wykonywania Script-Code w przeglądarce lub instalację w przeglądarce dodatku Script-Blocker (można je znaleźć na stronie www.noscript.net lub www.ghostery.com) można zapobiec zapisywaniu i przetwarzaniu danych przez Youtube.

Informacja o wykorzystaniu plików cookie

Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszych stronach używamy plików cookie - umożliwia to korzystanie z określonych funkcji na naszej witrynie. Tak zwane "cookies" to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być zapisywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę. Pliki te zawierają charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu naszej witryny. Proces zapisywania pliku cookie nazywany jest też "umieszczaniem ciasteczka".

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO ("uzasadniony interes"). Naszym uzasadnionym interesem jest prawidłowe funkcjonowanie i ułatwienie obsługi strony internetowej, jak również możliwość dostosowania naszej oferty do preferencji klienta. Identyfikacja osoby odwiedzającej stronę przy wykorzystaniu plików cookie jest możliwa tylko wtedy, gdy osoba ta w odrębnym trybie wyrazi zgodę i przekaże nam swoje dane osobowe.

Cel przetwarzania danych

Pliki cookie są wysyłane przez naszą witrynę dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i ułatwienia jej obsługi. Technologia ta umożliwia ponadto rozpoznawanie poszczególnych użytkowników (np. po indywidualnym, ulubionym ID), co pozwala nam dostosować naszą ofertę do preferencji klienta.

 

Czas przechowywania danych

Pliki cookie są przechowywane do momentu usunięcia w przeglądarce użytkownika, w przypadku pliku sesyjnego do momentu zakończenia sesji przeglądarki.

Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych

Użytkownik może ustawić przeglądarkę wg własnego życzenia: może całkowicie zablokować osadzanie plików cookie, może zdecydować o ich osadzaniu w wybranym przypadku (po informacji ze strony właściciela witryny) - lub zaakceptować je co do zasady. Pliki cookie mogą być osadzane w różnych celach, np. żeby rozpoznać, czy z danego komputera wywoływano już naszą stronę internetową (stałe cookie) lub żeby zapisać ostatnio odwiedzaną podstronę (cookie sesyjne). Używamy plików cookie, żeby podnieść komfort użytkownika. Zalecamy akceptację plików cookie przesyłanych z naszej witryny - pozwoli to na korzystanie z wszystkich funkcji dostępnych na naszej witrynie.

Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych wynika z niżej opisanych ogólnych zasad dotyczących prawa do sprzeciwu i żądania usunięcia danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych, ochrona danych, komunikacja mailowa

Dane osobowe użytkownika są chronione przez odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne - zarówno na etapie zapisywania, jak też gromadzenia i przetwarzania. Osoby trzecie nie mają do nich dostępu. W przypadku nieszyfrowanej komunikacji mailowej nie możemy gwarantować pełnego bezpieczeństwa danych w czasie ich przesyłania do naszego systemu informatycznego, poufne informacje należy przesyłać szyfrowanym mailem lub pocztą.

Odwołanie zgody - informacja o zebranych danych i zmiana danych - usuwanie i blokada danych

Użytkownik raz w roku ma prawo do bezpłatnej informacji o zebranych danych - a w każdym czasie prawo do sprostowania, blokady lub usunięcia swoich danych. Jeśli obowiązujące zasady prawne nie stanowią inaczej dane te zostaną na pierwsze żądanie usunięte. W każdej chwili użytkownik może wycofać zgodę na wykorzystanie danych osobowych. Wszelkie życzenia dotyczące dostępu, usunięcia lub korekty danych oraz wszelkie inne komentarze można wysyłać na poniższy adres:

Tamron Europe GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
50769 Köln
E-Mail: info(at)tamron.de
Fax: +49 (221) 669544-404

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 I RODO

W razie podejrzenia sprzecznego z prawem przetwarzania danych na naszej stronie internetowej, można w dowolne chwili zażądać wyjaśnienia tego faktu na drodze postępowania sądowego. Niezależnie od tego istnieje możliwość zwrócenia się do organu nadzorczego. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy i/lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w wyżej wymienionych miejscach. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje o postępach i efektach wniesionej skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78.

 

Opracowanie:

© Kancelaria prawna DURY – www.dury.de

© Webster-Chick GmbH – www.website-check.de

Serwis

TAMRON Lens Utility

TAMRON Lens Utility

Indywidualna konfiguracja za pomocą oprogramowania TAMRON Lens Utility

Downloads

Downloads

Znajdź instrukcje, dane techniczne i katalogi.

 Obsługa Serwisowa

Obsługa Serwisowa

Nasz support pomoże Ci w razie wątpliwości.