Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Tamron is zich bewust van haar verantwoordelijkheid als wereldwijde onderneming en als onderdeel van de gehele samenleving. De zogenaamde "Corporate Social Responsability" (CSR) wordt gezien als een belangrijk onderdeel van het ondernemingsbeleid.

Aan de ene kant richten wij ons op de ontwikkeling van innovatieve producten die onze klanten een echte toegevoegde waarde bieden en die resulteert in een duurzame groei. Aan de andere kant bekijken wij de CSR activiteiten vanuit een mondiaal perspectief. Onze activiteiten strekken zich namelijk uit van de Aziatische landen, met productievestigingen in Japan en China, tot onze klanten in Europa, Amerika en Afrika.

UN Global Compact

Om recht te doen aan haar mondiale zakelijke activiteiten heeft Tamron zich in augustus 2007 aangesloten bij de "United Nations Global Compact”. Dit verdrag is gesloten tussen de VN en alle deelnemende bedrijven en legt zich toe op globalisering op een duurzame basis, zowel maatschappelijk als ecologisch. Het "Global Compact" is een overeenkomst die tien algemeen aanvaarde principes omvat op het gebied van mensenrechten, milieubescherming en anticorruptie.

Zie ook de homepage van de Verenigde Naties voor aanvullende informatie: www.unglobalcompact.org

ISO-Certificering

ISO staat voor "International Organization for Standardization". Deze internationale standaarden bevatten o.a. de ISO 9000 standaarden met betrekking tot kwaliteitsbeheersystemen en de ISO 14000 series  voor het certificeren van milieusystemen. Tamron is gecertificeerd in overeenstemming met ISO 9001 en ISO 14001.

Milieu

Tamron neemt haar milieuverantwoordelijkheid serieus en vertaalt haar bezorgdheid voor het mondiale milieu door het reduceren van milieubelasting in haar gehele bedrijfsvoering, met als basis ISO 14001. Met name bevordert Tamron het "Green Procurement" beleid voor afschaffing van het gebruik van schadelijke stoffen vanaf het begin en legt de nadruk op milieuprogramma's.

Bij Tamron hebben wij zulke kwesties als energiebesparing, afvalreductie en hergebruik ten einde milieubelasting te verminderen reeds aangepakt vanaf de productfabricage. Zulke activiteiten bevorderen de ontwikkeling van hogekwaliteits, compacte en milieuvriendelijke producten om klanten tevreden te stellen.

Daarnaast publiceert Tamron vanaf 2004 milieurapporten om haar maatschappelijk verantwoorde strategie en werkwijze met betrekking tot milieubescherming te benadrukken.

Voor meer informatie kunt u terecht op Tamron's website

https://www.tamron.com/csr/index.html

ISO 14001 De fundamenten van het milieubeschermingsbeleid

1. Naleving van wetgeving met betrekking tot milieubescherming.

2. Behoud en bescherming van natuurlijke hulpbronnen.

3. Het voorkomen van milieuverontreiniging.

4. Voortdurende bevordering van een milieubeschermingsprogramma.

5. Bevordering van een ontwerpstrategie en de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten ten einde bij te dragen aan milieubescherming.

6. Bevordering van milieu-eductie.

7. Het openbaar maken van milieugerelateerde informatie aan het publiek.

Tamron Europe GmbH

Tamron Europe GmbH heeft haar eigen maatregelen getroffen met betrekking tot duurzame ontwikkeling en verantwoord gebruik van onze grondstoffen. Of het gaat om besparing van papier of elektriciteit;, wij zorgen voor een efficiënter gebruik van onze grondstoffen. Dit is niet alleen van wederzijds belang, maar heeft vaak ook een economisch nut.

Daarnaast werken wij samen met sociale organisaties. Wij hebben zeer positieve ervaring opgedaan met de “Caritas Werkstätten Köln“ in Keulen. Van gegevensinvoer tot de productie van presentatiedisplays; de projecten hebben tot nu toe goed voldaan, dus zijn we van plan om in de toekomst van hun diensten gebruik te blijven maken.

Ieder jaar ondersteunen wij meerdere fotografen, opleidingsinstituten en andere organisaties met producten of promotiemateriaal. Hieronder zijn bijvoorbeeld fotografen die naar verre landen reizen om de aandacht te vestigen op de situatie aldaar.

Helpdesk

TAMRON Lens Utility

TAMRON Lens Utility

Individuele configuratie met de TAMRON Lens Utility Software

Downloads

Downloads

Zoek handleidingen, technische gegevens en brochures

Helpdesk

Helpdesk

Onze helpdesk zal u helpen met uw vragen