Grijze Import

Grijze Import

Grijze Import

"Grijze Import" gaat over goederen die door verkooppunten worden verkocht die daarvoor niet door de fabrikant of zijn officiële distributeur voor dat land zijn gemachtigd. Bij producten van Tamron in Europa is alleen Tamron Europe GmbH gemachtigd om producten in de Europese Economische Unie in te voeren en de verdere verkoop binnen Europa te organiseren via de erkende distributeurs per land. Voor Nederland is Transcontinenta B.V de erkende distributeur.

Kwaliteitsproblemen

Wisselobjectieven zijn precieze optische en mechanische producten. Wij waarborgen de kwaliteit van onze producten met de juiste opslag, alsmede de juiste transportmethodes en -partners. Bij Grijze Import bestaat echter een verhoogde waarschijnlijkheid op onvakkundige opslag of onvakkundig transport. Op die wijze kunnen de producten worden blootgesteld aan hoge temperaturen, trillingen, schudden, hoge luchtvochtigheid, stof, vuil en vergelijkbaar. Hierdoor ontstaan mogelijk defecten of functiestoringen. Aangezien de Grijze Import niet is onderworpen aan strenge controles, is het ook mogelijk dat deze met gebruikte artikelen is gemengd. Het is zelfs voorgekomen dat de serienummers van parallel geïmporteerde objectieven werden gewijzigd, wat het uiterst moeilijk maakt om te achterhalen of het een gebruikt of nieuw artikel is. 

Verborgen kosten

Bij bestelling uit niet-EU-landen (bijv. uit Azië) moet u rekening houden met hogere verzendkosten en andere nevenkosten voor aankoop. Zo bedragen de invoerrechten en kosten daarvan 30% berekend over het aankoopbedrag plus de verzendkosten. 

De prijs van een Grijze Import van aanbieders zonder btw zou bijvoorbeeld ook gunstiger lijken te zijn dan de prijs van de officieel door Tamron Europe ingevoerde artikelen. Als u een dergelijk product echter legaal in de Europese Economische Ruimte wilt invoeren, moet u dat bij ontvangst van het artikel voldoen en daarbij nog de invoerrechten betalen.

 

Financieel risico

Zeer vaak moet u vooraf betalen, wat bij evt. verlies of transportschades niet erg gunstig is. Dat geldt met name, omdat de handelaars meestal buiten Europa zijn gevestigd, wat het moeilijker maakt om tegenover hen rechten te laten gelden.

 

Problemen bij aanspraak maken op waarborg- en garantierechten

Als een product een defect heeft, dan moet u uw waarborg- en garantieaanspraken bij de verkopende handelaar doen gelden. Aangezien Grijze Importhandelaren echter vaak zijn gevestigd in het niet-Europese buitenland, zijn deze niet onderworpen aan de strenge consumentenbeschermingsbepalingen van de EU. Gerechtelijke stappen ten opzichte van hen zouden hierdoor eveneens moeilijk blijken te zijn.

Tevens bestaat het gevaar dat een onlinehandelaar die Grijze Import verkoopt, failliet gaat. Bij een reparatie moet u dan in het ergste geval zelf de reparatiekosten voor uw rekening nemen

 

Ieder Tamron objectief dat door Tamron Europa geleverd is kan herkend worden door een Tamron Europa 5 jaar garantie sticker op de doos. 

Vergelijk verder niet alleen de prijs, maar ook de betrouwbaarheid van de handelaar. Doe vooraf onderzoek op het internet over de handelaar. Vaak is bijvoorbeeld een eenvoudige zoekopdracht via een zoekmachine of navraag via de gangbare fotoforums een aanwijzing of u de handelaar serieus kunt nemen. Ook een nauwkeuriger onderzoek de betrouwbaarheid van de handelaar is nuttig. Zelfs wanneer het op het eerste oog om een handelaar gaat van wie het bedrijf binnen Europa is gevestigd, biedt vaak een controle van de betreffende AHV's zekerheid. Daarin wordt namelijk de bevoegde rechtbank vermeld.

 

Als u merkt dat het om Grijze Import gaat, adviseren wij u om gebruik te maken van uw 14-daagse recht van teruggave. U hoeft hiervoor niet eens een reden op te geven. Eis uw geld terug en vermeld hiervoor het beste direct een termijn. Voor alle gevallen bewaart u de pakketbon en de facturen zorgvuldig.

Let er wel op dat een bedrijf buiten de Europese Unie zich niet hoeft te houden aan de Europese rechten van de consument!

 

Producten van Tamron die via door Tamron Europe gemachtigde afzetkanalen worden verkocht, herkent u aan:

- een sticker met 5 jaar garantie

- een Europese garantiekaart voor 5 jaar garantie

Eis ook een gedetailleerde factuur waarop de btw is vermeld.

In geval van twijfel verzoeken wij u ons het model Tamron objectief, alsmede het serienummer, aan ons door te geven. Wij geven u dan graag informatie.

  • Een veilige wettelijke garantieperiode.
  • De mogelijkheid voor gratis registratie voor een garantieverlenging naar 5 jaar.
  • In geval van service de snelle en ongecompliceerde hulp door een gemachtigd Tamron Europe Service Centre.
  • Veilige transportmethodes en verpakkingen, bijv. via luchtvracht in plaats van zeevracht. 
  • Verzekeren van Europese arbeidsplaatsen.

Service & Helpdesk