Repair Service

Repair Service

Om du har problem med ditt Tamronobjektiv och är bosatt i Sverige, vänligen skicka det direkt till vår serviceverkstad:

Kameraservice
Köpingsvägen 12
732 31 Arboga
Info(at)kameraservice.se
Tel. 0227-127 40

Du kan också kontakta din återförsäljare.

Vi kommer att kontrollera ditt objektiv och om nödvändigt kommer vi att reparera felet så snart som möjligt. Om du har några exempelbilder där problemet framgår får du gärna skicka med dem med utrustningen.

Om objektivet köptes inom EU kom ihåg att skicka med original-garantikortet och giltigt intyg på köpet.

Om objektivet köptes utanför EU, kräver vi ett internationellt garantikort, vilket du får från Tamron distributören i det landet, och ett giltigt intyg på köpet.

Om vi anser att garantin inte gäller kommer vi att meddela dig och ge dig en uppskattad reparationskostnad innan reperatonen påbörjas. Ditt skriftliga tillstånd krävs innan några reperationer görs på din bekostnad.

Om du skickar in ett objektiv se till att packa det ordentligt.


Grey imports

"Grey imports" describes goods that are traded via distribution channels that are not authorised by the manufacturer or their official representative. In the case of Tamron products in Europe, only Tamron Europe GmbH is authorized to import Tamron goods into the European Economic Area and to organise their further distribution within Europe.

FAQ Grey imports

What problems could occur with grey imports?
How do I recognise if the product is a grey import?
What should I do if I have purchased a grey import?
How can I recognise properly imported goods?
What are the benefits of purchasing properly imported goods?