Gråimport

Gråimport

"Gråimport" betecknar varor som köps och säljs i distributionskedjor som inte har auktoriserats av tillverkaren eller dennes officiella agentur. När det gäller Tamron-produkter i Europa är Tamron Europe GmbH ensamt auktoriserat att importera produkter till det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och att organisera den fortsatta distributionen inom Europa.

Vilka problem kan uppstå i samband med gråimporterade produkter?

Kvalitetsproblem

Utbytbara objektiv är produkter med precisa optiska och mekaniska egenskaper. Vi säkrar kvaliteten hos våra produkter genom korrekt lagring och korrekta transportsätt och -partner. Sannolikheten för att gråimporterade produkter inte lagras och transporteras på vederbörligt sätt är hög. Produkter kan t ex utsättas för höga temperaturer, vibrationer, stötar, hög luftfuktighet, damm, smuts och liknande. Fel eller funktionsstörningar kan därför uppstå. Eftersom gråimporterade produkter inte är underkastade några stränga kontroller är det även möjligt att de blandas med begagnade varor. Det har till och med förekommit att serienumren hos gråimporterade objektiv har ändrats. Det är i så fall svårt att avgöra om det rör sig om begagnad eller ny vara.

Dolda kostnader

När du beställer från länder som inte tillhör EU (t ex Hongkong) måste du räkna med att få betala högre fraktkostnader och ytterligare merkostnader på minst 25 % på grund av den nödvändiga förtullningen.

Priset på en gråimporterad produkt kan från säljarens sida exempelvis även anges utan moms. Det gör att produkten först verkar vara billigare än en produkt som officiellt har importerats genom Tamron Europe. Vill du på legal väg importera en sådan produkt till det europeiska ekonomiska samarbetsområdet måste du emellertid betala momsen när du erhåller varan./p>

Ekonomisk risk

Mycket ofta måste du betala i förskott. Det kan i så fall uppstå problem vid eventuell förlust eller vid en transportskada. Den ekonomiska risken är särskilt stor eftersom handlarna i de flesta fall är hemmahörande utanför Europa, vilket gör det svårare att göra anspråk gällande mot dem.

Problem att få igenom garantianspråk

Om en produkt uppvisar fel måste du göra dina garantianspråk gällande gentemot den handlare som har sålt produkten. Eftersom de handlare som handlar med gråimporterade produkter ofta har sitt säte utanför Europa är de inte underkastade de stränga konsumentskyddsbestämmelser som gäller inom EU. Att vidta rättsliga steg mot dessa handlare torde därför även vara svårt.

Risk finns även för att en handlare som säljer gråimporterade produkter på nätet kan bli insolvent. Skulle en reparation bli nödvändig kan det i värsta fall bli du själv som får stå för reparationskostnader

Hur märker jag att det rör sig om en gråimporterad produkt?

Jämför inte bara priset utan kontrollera även handlarens pålitlighet. Forska i förväg på nätet om handlaren. En enkel sökning via en sökmotor eller en fråga i ett vanligt fotoforum kan ofta resultera i uppgifter om handlarens seriositet. Det kan även vara till hjälp att kontrollera hur handlaren presenterar sig på Internet. Även om det i första ögonblicket verkar som om det rör sig om en handlare med säte i Europa är det ofta först en kontroll av handlarens allmänna affärsvillkor som ger visshet. I affärsvillkoren hittar du nämligen uppgift om vilken domstol som är behörig.

Hur går jag tillväga om jag har köpt en gråimporterad produkt?

Om du upptäcker att du har köpt en gråimporterad produkt rekommenderar vi att du utnyttjar din 14-dagars ångerrätt. Du behöver i så fall inte ens ange någon orsak. Begär att få tillbaka dina pengar och ange för säkerhets skull på samma gång en tidsfrist för återbetalningen. Var noga med att spara leveranssedeln och fakturan.

Hur känner jag igen legalt importerade produkter?

Tamron-produkter som distribueras via Tamron Europes auktoriserade distributionskedjor känner du igen på

  • dekalen med 5-års garantin
  • en bruksanvisning på tyska.

Begär även en detaljerad faktura med separat moms.

Återförsäljare i Tyskland hittar du via Sök Tamron återförsäljare.

I tveksamma fall ber vi dig meddela oss modell och serienummer. Vi står gärna till tjänst med information. Kontakta oss på telefon +358 (0)9 4283 4101 eller använd vårt Kontaktformulär.

Vilka fördelar har jag med en legalt importerad produkt?
  • En säker lagstadgad garantitid
  • Möjligheten att gratis registrera dig för en utökad garanti på 5 år
  • Snabb och smidig hjälp i servicefall genom ett auktoriserat Tamron Europe Service Center
  • Säkra transportvägar och förpackningar t ex per luftfrakt i stället för sjöfrakt
  • Europeiska arbetsplatser upprätthålls

Service & support