5-års garanti

5-års garanti

Tamrons objektiv har i alla tider haft en utmärkt kvalitet. I Europa erbjuder Tamron därför en gratis utökad garanti på 5 år om produktregistrering sker inom två månader. Du har då inom ramen för 5-års garantin rätt till service i alla nedan uppräknade länder.

5-års garantin är en frivillig garanti från Tamrons sida och du måste registrera ditt objektiv inom två månader efter köpet för att garantin ska gälla.

Här är de viktigaste villkoren för den utökade garantin på 5 år.

  • Du har köpt objektivet efter den 1 september 2008.
  • Du är slutkonsument och bosatt inom den Europeiska unionen eller i ett av följande länder: Andorra, Gibraltar, Island, Norge, Turkiet, UK, Ukraina eller Serbien.
  • Du har registrerat dig inom 2 månader efter köpet.
  • Du har köpt objektivet av en återförsäljare som är hemmahörande inom den Europeiska unionen eller i ett av följande länder: Andorra, Gibraltar, Island, Norge, Turkiet, UK, Ukraina eller Serbien.
  • Du är första köpare (garantin kan inte överlåtas).
  • Det handlar om ett nytt objektiv som har importerats legalt och officiellt till EU eller ett av följande länder: Andorra, Gibraltar, Island, Norge, Turkiet, UK, Ukraina eller Serbien (se även: Grå marknad).

Komplett version av villkoren för 5-års garantin

Du kan registrera dig online.

Dina uppgifter lämnas inte vidare till tredje part och används enbart för bearbetning av 5-års garantin.

Online-registrering

När online-registreringen är färdig får du automatiskt ett mail som bekräftelse. Om du inte redan är registrerad hos Tamron får du först ett mail i vilket du ombeds att bekräfta din e-postadress. Klicka på den länk som finns i mailet för att avsluta den så kallade Double-Opt-In-identifikationen. Om det skulle uppstå problem visas ett meddelade som säger att din registrering har skett med förbehåll. I så fall kontrollerar och korrigerar vi om nödvändigt uppgifterna om objektivet. Garantiansökan accepteras eller avböjs inom ett fåtal dagar. I båda fallen informeras du automatiskt per mail. Om du inte hör något av oss inom sex veckor ber vi dig skriva till oss på info(at)focusnordic.se.

Vi ser fram emot om du dessutom deltar i vår enkät när du är färdig med registreringen. Dina uppgifter hjälper oss att erbjuda högkvalitativa produkter och förstklassig service även i framtiden.

Om du behöver hjälp skriv till oss på info(at)focusnordic.se.

Göra garantianspråk gällande

Om du vill göra garantianspråk gällande skickar du in en kopia av certifikatet för 5-års garantin och av din inköpsfaktura tillsammans med produkten. Kontakta din lokala distributör för närmare information.

PObservera att Tamron inte är skyldigt att reparera ett objektiv som har importerats illegalt till EU (se även: Grå marknad).

Garantidekal

Om du inte finner några av de garantidekaler som visas på bild här nedanför på din produktkartong, vänligen kontakta din återförsäljare eller den lokala distributören i ditt land.

Registrera dig nu

Du har köpt ett objektiv från Tamron och vill nu registrera det för den utökade 5-års garantin? klicka i så fall här:
Registrera dig nu.

Service & support