Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility

Tamron är väl medvetna om sitt ansvar som ett globalt företag och del av det globala samhället. Det så kallade "Corporate Social Responsibility" (CSR, företags sociala ansvar) ses som en viktig del i företagets politik.

Å ena sidan vill vi utveckla innovativa produkter som erbjuder våra kunder ett stort mervärde och hållbar tillväxt. Å andra sidan tar vi en titt på CSR aktiviteter från ett globalt perspektiv. Våra aktiviteter sträcker sig från Asiatiska länder, med produktion i Japan och Kina, till våra kunder i Europa, Amerika och Afrika.

FN Globalt Förbund

För att göra rättvisa åt sin globala verksamhet, gick Tamron med i "Förenade Nationernas Globala Förbund” i augusti 2007. Den här pakten är gjord mellan FN och alla deltagande företag och strävar mot att hantera globaliseringen på ett hållbart sätt, både socialt och ekologiskt. "Globalt Förbund" är en överenskommelse med tio generellt godkända principer inom mänskliga rättigheter, miljöskydd och anti-korruption.

Gå till Förenta Nationernas hemsida för mer information:

www.unglobalcompact.org

ISO-certification

ISO står för "International Organization for Standardization". Internationella standarder som inkluderar ISO 9000-serien av normer för hanteringen av kvalitetssystem och ISO 14000 serien för certifiering av miljösystem. Tamron är också certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Miljö

Tamron tar sitt ekologiska ansvar på stort allvar, och har uttryckt oro över den globala miljön, genom att minska miljöbelastningen i verksamheten enligt ISO 14001. Tamron har främjat “Green Procurement” (grön upphandling) policyn för att avskaffa skadliga ämnen från början och förstärka positiva miljöprogram. På Tamron har vi tagit upp frågor som energisparande, minskning av avfall och återvinning för att minska miljöbelastningen från tillverkningen av våra produkter. Sådana aktiviteter främjar utvecklingen av högkvalitativa, kompakta och miljövänliga produkter för att göra våra kunder nöjda. Dessutom har sedan 2004 Tamron utfärdat miljörapporter för att införa sin socialt ansvarsfulla filosofi och praxis för miljöskydd. För mer information, besök Tamrons hemsida på
www.tamron.co.jp/en/envi/top/index.html

ISO 14001 grunderna i miljöskyddspolicyn

  1. Överensstämmande med relevant miljölagstiftning
  2. Bevarande och skydd av naturresurser
  3. Förebyggande åtgärder mot miljöförorening
  4. Fortsatt främjande av ett miljöskyddsprogram
  5. Främja design och utveckling av miljövänliga produkter för att bidra till miljöskydd.  
  6. Främja utbildning i miljöfrågor
  7. Ge ut miljörelaterad information till allmänheten

Tamron Europe GmbH

Tamron Europe GmbH har vidtagit egna åtgärder för en hållbar utveckling och ansvarsfull användning av våra resurser. Oavsett om det sparar papper eller energi, är vi noga med att hushålla bättre med resurserna. Detta är både bra för naturen och ekonomin. Dessutom arbetar vi tillsammans med sociala organisationer. Vi har fått mycket positiva erfarenheter med “Caritas Werkstätten Köln“ i Köln. Från datainmatning till produktplacering i montrar, projekten har alltid fungerat bra, så vår plan är att fortsätta med sådana tjänster i framtiden. Varje år stöder vi flera fotografer, utbildningsinstitut och andra organisationer med produkter och reklammaterial. Bland dessa finns fotografer som reser till avlägsna länder för att uppmärksamma omvärlden på deras livssituation.

Service & support