Gråimport

Gråimport

"Gråimport" betyr varer som handles gjennom salgskanaler som ikke er godkjent av produsenten eller dennes offisielle representant. Når det gjelder Tamron-produkter i Europa, er kun Tamron Europe GmbH autorisert til å importere produkter til EØS-området og organisere videresalg i Europa.

Hvilke problemer kan oppstå med gråimport?

Kvalitetsproblemer

Utskiftbare objektiver er optiske og mekaniske presisjonsprodukter. Vi sikrer kvaliteten på våre produkter med riktig lagring samt riktige transporttyper og -partnere. Ved gråimport foreligger det imidlertid økt sannsynlighet for feil lagring eller feil transport. Dermed kan produktene bli utsatt for høye temperaturer, vibrasjoner, støt, høy luftfuktighet, støv, skitt og lignende. Dette kan føre til defekter eller funksjonsfeil. Siden gråimport ikke er underlagt noen streng kontroll, er det også mulig at de blandes med brukte varer. Det har også forekommet at serienumrene har blitt endret på gråimporterte objektiver, noe som gjør det svært vanskelig å si om det er et brukt eller nytt produkt.

Skjulte kostnader

Ved bestilling fra land utenfor EU (f.eks. Hongkong), må du regne med høyere fraktkostnader og andre innkjøpskostnader på minst 25 % på grunn av den nødvendige tollbehandlingen. For eksempel kan prisen på et gråimport objektiv bli vist av produsenten uten mva., noe som gjør at de virker rimeligere enn offisielt importerte produkter via Tamron Europe. Dersom du imidlertid ønsker å importere et slikt produkt lovlig til EØS-området, vil du måtte betale merverdiavgift ved mottak av varene.

Økonomisk risiko

Ofte må du betale forskuddsvis, noe som ikke er særlig fordelaktig i et tilfelle tap eller transportskade. Dette gjelder spesielt fordi selgerne hovedsakelig befinner seg utenfor Europa, noe som gjør det vanskelig å gjøre krav gjeldende mot dem.

Problemer med gjennomføring av garanti- og mangelsansvarskrav

Dersom et produkt har en mangel, må du gjøre gjeldende ditt garanti- eller mangelsansvarskrav mot selgeren. Siden gråimportselgere imidlertid ofte befinner seg i land utenfor Europa, er de ikke underlagt EUs strenge forbrukervernbestemmelser. Rettslige skritt mot dem man også bli vanskelig å forfølge.

Det er også fare for at en onlineselger som selger gråimportvarer, blir insolvent. Ved reparasjon må du da i verste fall betale for reparasjonskostnadene selv.

Hvordan vet jeg at det dreier seg om gråimport?

Sammenlign ikke bare prisen, men også påliteligheten til selgeren/forhandleren. Foreta undersøkelser om forhandleren via Internett. Ofte kan for eksempel et enkelt søk via en søkemotor på Internett eller en forespørsel på populære fotoforumer gi en indikasjon om påliteligheten til selgeren. Dessuten kan en nærmere undersøkelse av nettstedet til en forhandler være nyttig. Selv om det i første omgang kan virke som om en forhandler er etablert i Europa, gir ofte bare en grundigere gjennomgang av de relevante forretningsvilkårene visshet. For der er vernetinget angitt.

Hva gjør jeg hvis jeg har kjøpt et gråimportert produkt?

Hvis du blir kjent med at det er et gråimportert produkt, anbefaler vi at du benytter deg av din 14-dagers returrett. For å gjøre dette trenger du ikke engang oppgi noen grunn. Be om å få pengene tilbake og gi helst en frist for dette med en gang. I alle tilfeller må du beholde kopi av følgeseddelen og fakturaen nøye.

Hvordan kjenner jeg igjen riktig importerte varer?

Tamron-produkter som selges gjennom autoriserte salgskanaler, kjenner du igjen på

  • en etikett som angir 5 års garanti
  • og en bruksanvisning på tysk.

Insister også på å få en detaljert faktura der mva. vises særskilt.

Forhandlere i Tyskland finner du på Tamron forhandlersøk.

Hvis du er i tvil, kan du opplyse oss om modell og serienummer, og vi gir deg gjerne nærmere informasjon. Ring oss på tlf. 0221/970 325-0 eller bruk vårt kontaktskjema.

Hvilke fordeler har jeg med riktig importerte varer?
  • En sikker lovbestemt mangelsansvarsperiode
  • Mulighet til gratis registrering for å få en garantiforlengelse til 5 år
  • Ved behov for service får du en rask og ukomplisert hjelp via et autorisert Tamron Europe-servicesenter
  • Sikre transportveier og emballasje, f.eks. med luftfrakt istedenfor sjøtransport
  • Sikring av europeiske arbeidsplasser

Service og kundestøtte