CSR , bedriftens sosiale ansvar.

CSR , bedriftens sosiale ansvar.

Tamron kjenner til sitt ansvar som en global bedrift og en del av det globale samfunnet. Det såkalte "Corporate Social Responsibility" (CSR, bedriftens sosiale ansvar) ses på som en viktig del i bedriftens politikk.

På den ene siden vil vi utvikle innovative produkter som gir våre brukere mer fotoglede. På den andre siden vil vi hele tiden ta hensyn til CRS aktiviteter ut fra et globalt perspektiv. Våre aktiviteter strekker seg fra asiatiske land, med produksjon i Japan og Kina til våre kunder i Europa, Amerika og Afrika.

FN Globalt Forbund

For virkelig å vise at Tamron er en seriøs produsent med et globalt ansvar gikk Tamron inn i FN Globale Forbund i august 2007. Denne avtalen er gjort mellom FN og alle de deltagene bedrifter som strever etter å håndtere globaliseringen på en fornuftig måte, både sosialt og økologisk. Dette Globale Forbundet har ti hovedmål innen menneskelige rettigheter, beskyttelse av miljøet og anti korrupsjon.

Se på hjemmesiden til FN for mer informasjon
www.unglobalcompact.org

ISO-sertifikat

ISO står for „International Organization for Standardization” som er internasjonale standarder som inkluderer ISO 9000-serien av normer for håndteringen av kvalitetssystemer og ISO 14000 serien for sertifiering av miljøsystemer. Tamron er også sertifiert for ISO 9001 och ISO 14001.

Miljø

Tamron tar sitt økologiske ansvar meget alvorlig og har redusert miljøbelastningen i bedriften i henhold til ISO 14001. Tamron har innført en grønn miljøpolitikk ved å kutte ut skadelige materialer og stoffer fra starten av, noe som forsterker deres miljøprogram. I Tamron har man tatt opp spørsmål vedrørende energisparing, reduksjon av avfall og gjennvinning for å minske miljøbelastningen fra produksjonen av våre produkter.  Slike aktiviteter fremmer utviklingen av våre høykvalitative, kompakte og miljøvennlige produkter som gjør våre kunder fornøyde. Tamron har siden 2004 utgitt miljørapporter for å kunne bevise sin sosialt ansvarsfulle filosofi og praksis for miljøvern. For mer informasjon se på Tamrons hjemmeside
www.tamron.co.jp/en/envi/top/index.html

ISO 14001 tiltak i miljøvernpolitikken

  1. Overenstemmende med relevant miljølovgivning.
  2. Bevare og beskytte naturresurser
  3. Forebyggande tiltak mot miljø forurensning
  4. Fortsette sitt arbeid for å beskytte miljøet.
  5. Fremme design og utvikling av miljøvennlige produkter for å bidra til miljøvern.
  6. Fremme utdannelse i miljøspørsmål.
  7. Gi ut miljørelaterte informasjoner til almennheten.

Tamron Europe GmbH

Tamron Europe GmbH har selv tatt egne forholdsregler for en ansvarsfull håndtering av våre resurser. Uansett, om det gjelder å spare på papir eller energi er vi alle nøye med å ta hensyn til naturen, noe som er bra både for natur og økonomi.

Vi jobber også tett med sosiale organisasjoner. Vi har bare positive erfaringer med samarbeidet med “Caritas Werkstätten Köln“ i Köln. Fra datamatning til produktplassering i montre, dette prosjektet har alltid fungert bra og det er vår plan å fortsette med slike tjenester i fremtiden.

Hvert år støtter vi flere fotografer, utdannelsesinstitutter og andre organisasjoner med produkter og reklamematriell. Blant disse disse finnes det fotografer som reiser til fjerne land og steder for å gjøre verden oppmerksomme på deres livs situasjon.

Service og kundestøtte