Service in België

Voor Tamron gelden forfaitaire herstelprijzen.

Gelieve de tarieven op onze website te consulteren (www.debeukelaer.be). Voor deze herstellingen zullen er geen bestekken worden opgemaakt vermits de herstelprijs vooraf gekend is. De herstellingen die op onze diensten worden aangeboden, worden beschouwd als akkoord met de forfaitprijs en worden zonder verdere communicatie uitgevoerd.

Uitzonderingen op forfaitaire herstelprijzen

De forfaitaire herstelprijzen gelden niet bij:

  • een externe impact

  • vochtschade

  • zandschade

  • schade door een val of schok

  • herstelling door derden

In bovenstaande gevallen zal er een bestek worden opgemaakt.

U kunt ons steeds bereiken van maandag tot vrijdag van 9u30 tot 16u30 op onderstaand telefoonnummer: +32 3 870 59 00


Grijze Import

"Grijze Import" gaat over goederen die door verkooppunten worden verkocht die daarvoor niet door de fabrikant of zijn officiële distributeur voor dat land zijn gemachtigd. Bij producten van Tamron in Europa is alleen Tamron Europe GmbH gemachtigd om producten in de Europese Economische Unie in te voeren en de verdere verkoop binnen Europa te organiseren via de erkende distributeurs per land. Voor België is H. De Beukelaer & Co. NV de erkende distributeur.

FAQ Grijze Import

Welke problemen kunnen optreden met Grijze Import?
Hoe herken ik dat het om Grijze Import gaat?
Hoe ga ik te werk, wanneer ik een Grijze Importproduct heb gekocht?
Waaraan herken ik artikelen die volgens de voorschriften zijn geïmporteerd?
Wat zijn mijn voordelen bij een artikel dat volgens de voorschriften is geïmporteerd?