Korporatīvā sociālā atbildība

Mūsu atbildība

Uzņēmums Tamron zina par savu atbildību kā globāls uzņēmums un daļa no vispasaules sabiedrības. Tā sauktā “korporatīvā sociālā atbildība” tiek uzskatīta par uzņēmuma politikas svarīgu komponentu.

No vienas puses mūsu mērķis ir izstrādāt novatoriskus izstrādājumus, kas mūsu klientiem piedāvā patiesu pievienoto vērtību un ilgtspējīgu izaugsmi. No otras puses mēs aplūkojam korporatīvo sociālo atbildību no globālās perspektīvas. Mūsu darbības stiepjas no Āzijas valstīm ar ražotnēm Japānā un Ķīnā līdz mūsu klientiem Eiropā, Amerikā un Āfrikā.

Serviss un atbalsts