Mūsų atsakomybė

Mūsų atsakomybė

„Tamron“ suvokia savo kaip tarptautinės korporacijos ir pasaulio visuomenės dalies atsakomybę. Vadinamoji įmonių socialinė atsakomybė (CSR) traktuojama kaip svarbi įmonės politikos dalis.

Viena vertus, siekiame kurti novatoriškus produktus, kurie mūsų klientams suteikia realią pridėtinę vertę ir tvaraus augimo galimybę. Kita vertus, įmonių socialinės atsakomybės veiklą vertiname pasauliniu lygmeniu. Mūsų veikla nusidriekusi nuo Azijos šalių, kur yra gamyklos Japonijoje ir Kinijoje, iki mūsų klientų Europoje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje, Afrikoje.

JT pasaulinis susitarimas

„Tamron“ siekdama tarptautinės verslo veiklos teisingumo 2007 m. rugpjūtį prisijungė prie Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo. Šis susitarimas sudarytas tarp JT ir visų dalyvaujančių įmonių ir siekia išlaikyti globalizaciją ant tvirto pagrindo, tiek socialiniu, tiek ekologiniu požiūriu. Pasaulinis susitarimas – tai sutartis su dešimt visuotinai pripažintų žmogaus teisių, aplinkosaugos ir kovos su korupcija principų.

Daugiau informacijos rasite Jungtinių Tautų tinklalapyje: http://www.unglobalcompact.org

ISO sertifikavimas

ISO – tai Tarptautinės standartizacijos organizacija. Tarptautiniai standartai apima ISO 9000 kokybės vadybos standartų šeimą ir ISO 14000 aplinkosaugos sistemos sertifikavimo seriją. „Tamron“ sertifikuota pagal ISO 9001 ir ISO 14001.

Aplinka

„Tamron“ rimtai prisiima atsakomybę už ekologiją ir griežtai vertina nuogąstavimus dėl pasaulinės aplinkos, mažindama žalą aplinkai ir vykdydama verslo veiklą pagal ISO 14001. Kalbant tiksliau, „Tamron“ nuo pat pradžių prisidėjo prie aplinką tausojančios politikos dėl kenksmingų medžiagų naikinimo ir pozityvių aplinkosaugos programų stiprinimo. „Tamron“ įmonėje sprendžiame tokius klausimus kaip energijos taupymas ir atliekų mažinimas bei perdirbimas, kad būtų sumažinta žala aplinkai dėl produktų gamybos. Tokia veikla skatina kurti aukštos kokybės, kompaktiškus ir aplinką tausojančius produktus, kad būtų patenkinti klientų poreikiai. Be to, nuo 2004 m. „Tamron“ pateikė Aplinkosaugos ataskaitas, pristatydama savo socialinės atsakomybės filosofiją ir aplinkos saugojimo praktiką. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite „Tamron“ svetainėje adresu http://www.tamron.co.jp/en/envi/top/index.html

ISO 14001 aplinkosaugos politikos pagrindai

  1. Teisės aktų, susijusių su aplinkosauga, atitiktis
  2. Conservation and protection of natural resources 
  3. Gamtos išteklių tausojimas ir apsauga
  4. Apsauga nuo aplinkos užterštumo
  5. Tolesnis aplinkosaugos programos rėmimas
  6. Promote environmental education
  7. Skatinti projektavimo koncepciją ir aplinkai nekenkiančių gaminių kūrimą, prisidedant prie aplinkosaugos.
  8. Skatinti aplinkosaugos švietimą
  9. Visuomenės informavimas aplinkosaugos klausimais

Tamron Europe GmbH

„Tamron Europe GmbH“ ėmėsi priemonių dėl tvarios plėtros ir atsakingo mūsų išteklių naudojimo. Ar taupytume popierių, ar elektros energiją, mes pasirūpinsime, kad ištekliai būtų panaudoti ekonomiškiau. Dažniausiai tai ne tik teikia abipusę naudą, bet ir daug ekonomiškiau.

Be to, dirbame kartu su socialinėmis organizacijomis. Įgijome daug geros patirties bendradarbiaudami su “Caritas Werkstätten Köln“ Kelne. Visi projektai – nuo duomenų įvedimo iki gaminių išdėstymo vitrinose – iki šiol puikiai sekėsi, todėl ketiname ir ateityje pasitikėti jų paslaugomis.

Kasmet paremiame keletą fotografų, švietimo įstaigų ir kitų organizacijų gaminiais ar reklamine medžiaga. Pavyzdžiui, tarp jų yra fotografų, keliaujančių į tolimas šalis ir norinčių atkreipti dėmesį į situaciją jose.

Aptarnavimas ir pagalba