Grijze Import

Grijze Import

Grijze Import

"Grijze Import" gaat over goederen die door verkooppunten worden verkocht die daarvoor niet door de fabrikant of zijn officiële vertegenwoordiging zijn gemachtigd. Bij producten van Tamron in Europa is alleen Tamron Europe GmbH gemachtigd om producten in de Europese Economische Ruimte in te voeren en de verdere verkoop binnen Europa te organiseren.

Welke problemen kunnen optreden met Grijze Import?

Kwaliteitsproblemen

Wisselobjectieven zijn precieze optische en mechanische producten. Wij waarborgen de kwaliteit van onze producten met de juiste opslag, alsmede de juiste transportmethodes en -partners. Bij Grijze Import bestaat echter een verhoogde waarschijnlijkheid op onvakkundige opslag of onvakkundig transport. Op die wijze kunnen de producten worden blootgesteld aan hoge temperaturen, trillingen, schudden, hoge luchtvochtigheid, stof, vuil en vergelijkbaar. Hierdoor ontstaan mogelijk defecten of functiestoringen. Aangezien de Grijze Import niet is onderworpen aan strenge controles, is het ook mogelijk dat deze met gebruikte artikelen is gemengd. Het is zelfs voorgekomen dat de serienummers van parallel geïmporteerde objectieven werden gewijzigd, wat het uiterst moeilijk maakt om te achterhalen of het een gebruikt of nieuw artikel is. 

 

Verborgen kosten

Bij bestelling uit niet-EU-landen (bijv. Hongkong) moet u rekening houden met hogere verzendkosten en andere nevenkosten voor aankoop ter hoogte van ten minste 25% door de vereiste inklaringskosten. 

De prijs van een Grijze Import van aanbieders zonder btw zou bijvoorbeeld ook gunstiger lijken te zijn dan de prijs van de officieel door Tamron Europe ingevoerde artikelen. Als u een dergelijk product echter legaal in de Europese Economische Ruimte wilt invoeren, moet u dat bij ontvangst van het artikel voldoen.

 

Financieel risico

Zeer vaak moet u vooraf betalen, wat bij evt. verlies of transportschades niet erg gunstig is. Dat geldt met name, omdat de handelaars meestal buiten Europa zijn gevestigd, wat het moeilijker maakt om tegenover hen rechten te laten gelden.

 

Problemen bij aanspraak maken op waarborg- en garantierechten

Als een product een defect heeft, dan moet u uw waarborg- en garantieaanspraken bij de verkopende handelaar doen gelden. Aangezien Grijze Importhandelaren echter vaak zijn gevestigd in het niet-Europese buitenland, zijn deze niet onderworpen aan de strenge consumentenbeschermingsbepalingen van de EU. Gerechtelijke stappen ten opzichte van hen zouden hierdoor eveneens moeilijk blijken te zijn.

Tevens bestaat het gevaar dat een onlinehandelaar die Grijze Import verkoopt, failliet gaat. Bij een reparatie moet u dan in het ergste geval zelf de reparatiekosten voor uw rekening nemen

Hoe herken ik dat het om Grijze Import gaat?

Vergelijk niet alleen de prijs, maar ook de betrouwbaarheid van de handelaar. Doe vooraf onderzoek op het internet over de handelaar. Vaak is bijvoorbeeld een eenvoudige zoekopdracht via een zoekmachine of navraag via de gangbare fotoforums een aanwijzing of u de handelaar serieus kunt nemen. Ook een nauwkeuriger onderzoek van het internetoptreden van de handelaar is nuttig. Zelfs wanneer het op het eerste oog om een handelaar gaat van wie het bedrijf binnen Europa is gevestigd, biedt vaak een controle van de betreffende AHV's zekerheid. Daarin wordt namelijk de bevoegde rechtbank vermeld.

Hoe ga ik te werk, wanneer ik een Grijze Importproduct heb gekocht?

Als u merkt dat het om Grijze Import gaat, adviseren wij u om gebruik te maken van uw 14-daagse recht van teruggave. U hoeft hiervoor niet eens een reden op te geven. Eis uw geld terug en vermeld hiervoor het beste direct een termijn. Voor alle gevallen bewaart u de pakketbon en de facturen zorgvuldig.

Waaraan herken ik artikelen die volgens de voorschriften zijn geïmporteerd?

Producten van Tamron die via door Tamron Europe gemachtigde afzetkanalen worden verkocht, herkent u aan

- een sticker met 5 jaar garantie; 

- een Europese garantiekaart voor 5 jaar garantie;

- en een gebruiksaanwijzing in de Duitse taal.

Eis ook een gedetailleerde factuur waarop de btw is vermeld.

Een dealer in Duitsland vindt u via Tamron dealer zoeken.

In geval van twijfel verzoeken wij u ons het model alsmede het serienummer mede te delen. Wij geven u dan graag informatie. Bel ons op +32 3 870 59 00 of gebruik ons Contactformulier.

Wat zijn mijn voordelen bij een artikel dat volgens de voorschriften is geïmporteerd?
  • Een veilige wettelijke garantieperiode.
  • De mogelijkheid voor gratis registratie voor een garantieverlenging naar 5 jaar.
  • In geval van service de snelle en ongecompliceerde hulp door een gemachtigd Tamron Europe Service Centre.
  • Veilige transportmethodes en verpakkingen, bijv. via luchtvracht in plaats van zeevracht. 
  • Verzekeren van Europese arbeidsplaatsen.

Service & Helpdesk