Service News

Service News

A notice regarding compatibility issue with the Canon EOS 200D, 77D, 800D, 1D X Mark II, 5D Mark IV, 6D Mark II and availability of firmware update service (About AF functions on Live View mode)

We wish to notify you that the AF functions of the following interchangeable lenses for Canon, which have been produced before May 11th, 2015 and have not updated firmware when there were the firmware update service announcements below, do not function in Live View mode when used on the Canon EOS 200D, 77D, 800D, 1D X Mark II, 5D Mark IV, 6D Mark II.

Ett tillkännagivande om kompatibilitetsproblem med Canon EOS 200D, 77D, 800D, 1D X Mark II, 5D Mark IV, 6D Mark II och tillgänglig tjänst för uppdatering av inbyggt program (för AF-funktioner i Live View-läge)

Vi vill meddela dig om att AF-funktioner för följande utbytbara objektiv för Canon, tillverkade före 11:e maj, 2015, som inte har uppdaterat det fasta programmet när nedan tillkännagivande av en tjänst för uppdatering av inbyggt program gjordes, inte fungerar i Live View-läget när det används på Canon EOS 200D, 77D, 800D, 1D X Mark II, 5D Mark IV, 6D Mark II.

Ett meddelande om kompatibilitetsproblem med EOS 80D och tillgänglig tjänst för uppdatering av inbyggd programvara

Vi vill meddela dig att AF-funktionerna för följande utbytbara objektiv för Canon, producerade före maj 11:e maj 2015 och inte uppdaterade med det inbyggda programmet i samband med att det meddelades en tjänst för uppdatering av inbyggt program, inte fungerar i Live View-läget, när den används på EOS 80D som började säljas i Japan 25:e mars 2016.

Ett meddelande om kompatibilitetsproblem med EOS 5Ds och EOS 5DsR och tillgänglig tjänst för uppdatering av inbyggd programvara

Det har kommit till vår kännedom att AF, på följande utbytbara objektiv för Canon, inte fungerar i läget live view när de används på EOS 5Ds och EOS 5DsR som började säljas i Japan 18:e juni. Vi ber uppriktigt om ursäkt till alla användare och möjliga köpare för alla olägenheter det här problemet kan ge upphov till. En tjänst för uppdatering finns redan, eftersom det nu förhåller sig på samma sätt som när EOS 760Doch EOS 750D kom ut på marknaden. Modellen A011 med det senaste inbyggda programmet...