Införande av en nyutformad 5 års garantidekal - utfasning av garantikort

Share this post

Införande av en nyutformad 5 års garantidekal - utfasning av garantikort

12 oktober, 2015, Cologne, Tyskland – Tamron Europe GmbH tillkännager införandet av en nyutformad 5 års garantidekal. Alla produkter som levereras från oktober 2015 kommer att ha den dekal som visas på bilden här nedanför på produktkartongen.

Denna nya och lättigenkännliga utformning blir även symbolen för en äkta Tamron-produkt, officiellt och lagligen importerad till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Samtidigt kommer det garantikort som tidigare följde med i produktkartongen att fasas ut som ett led i att minska papperskonsumtionen samt även det CO2-utsläpp som uppstår vid posttransporter. Bekväm och snabb registrering av inköpta produkter kan göras på http://www.5years.tamron.eu.

För mer information, vänligen se även http://www.tamron.eu/se/service/5-aars-garanti/.

Liknande artikel