Service News

Service News

A notice regarding compatibility issue with the Canon EOS 200D, 77D, 800D, 1D X Mark II, 5D Mark IV, 6D Mark II and availability of firmware update service (About AF functions on Live View mode)

We wish to notify you that the AF functions of the following interchangeable lenses for Canon, which have been produced before May 11th, 2015 and have not updated firmware when there were the firmware update service announcements below, do not function in Live View mode when used on the Canon EOS 200D, 77D, 800D, 1D X Mark II, 5D Mark IV, 6D Mark II.

Uwaga dotycząca problemów ze zgodnością z aparatem Canon EOS 200D, 77D, 800D, 1D X Mark II, 5D Mark IV, 6D Mark II oraz dostępnością usługi aktualizacji oprogramowania wbudowanego (dotyczy funkcji AF w trybie Live View)

Pragniemy poinformować, że w następujących obiektywach wymiennych do lustrzanek firmy Canon, które zostały wyprodukowane przed 11 maja 2015 r. i w których nie zaktualizowano oprogramowania wbudowanego po ogłoszeniu dostępności aktualizacji, funkcje AF nie działają w trybie Live View w przypadku lustrzanki Canon EOS 200D, 77D, 800D, 1D X Mark II, 5D Mark IV, 6D Mark II.

Zawiadomienie dotyczące problemów kompatybilności z aparatem EOS 80D i dostępności usługi aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Chcielibyśmy poinformować, że funkcje AF niżej wymienionych obiektywów wymiennych do aparatów Canon, wyprodukowanych przed 11 maja 2015, które nie zostały zaktualizowane w czasie podania powiadomień o dostępnych usługach aktualizacji oprogramowania sprzętowego, wymienionych poniżej, nie działają w trybie Live View w przypadku używania ich w aparatach EOS 80D, które weszły do sprzedaży 25 marca 2016 w Japonii.

Informacja o problemach z kompatybilnością z aparatami EOS 5Ds oraz EOS 5DsR i dostępności usługi aktualizacji oprogramowania firmowego

Dowiedzieliśmy się, że funkcja AF w niżej wymienionych wymiennych obiektywach do aparatów Canon nie działa w trybie podglądu Live View podczas pracy z aparatami EOS 5Ds i EOS 5DsR, które pojawiły się w sprzedaży 18 czerwca w Japonii. Szczerze przepraszamy wszystkich użytkowników i potencjalnych nabywców za wszelkie niedogodności wynikające z tego problemu. Usługa aktualizacji oprogramowania firmowego jest już dostępna, ponieważ jest to identyczna sytuacja, co po wprowadzeniu EOS 760Di EOS 750D....