Właściwy dobór czułości matrycy ISO

Share this post

Unikanie szumów i mdłej kolorystyki

Właściwy dobór czułości matrycy ISO

Wydaje się, że żyjemy w świecie aparatów o nieograniczonych możliwościach. Gdy fotografowie w czasach zdominowanych przez analogowe filmy musieli zadowolić się zwykle czułością ISO 400, obecne, nowoczesne aparaty systemowe zapewniają możliwość ustawienia ekstremalnej czułości wynoszącej 12.800 lub nawet 25.600 ISO. Aktywowanie wysokich czułości uzyskuje się przez wciśnięcie kilku klawiszy, ma to jednak sens jedynie w wyjątkowych wypadkach, bowiem w przypadku wyboru zbyt wysokiej czułości jakość obrazu drastycznie się pogarsza.

Poniższe wskazówki pozwolą na takie ustawienie czułości matrycy, aby uzyskać stale najlepsze, możliwe rezultaty fotografowania.

Zasadniczo wysoka czułość matrycy, na przykład 800 ISO informuje o mniejszym zapotrzebowaniu matrycy na światło niż w przypadku czułości 100 ISO. Wynika z tego, że wybór wyższych wartości ISO jest korzystny w deszczowy dzień, we wnętrzach pomieszczeń lub podczas fotografowania nocą. Wysoka czułość matrycy pozwala zastosować krótki czas ekspozycji i tym samym uzyskać ostre obrazy podczas fotografowania z ręki. Jednak im wyższa czułość matrycy, tym bardziej cierpi jakość obrazu, zmniejsza się rozdzielczość, dynamika i nasycenie barw.

Najlepsze rezultaty uzyskuje się, stosując najniższą możliwą czułość matrycy, zasadniczo wynosi ona 100 do 200 ISO. Informacja ta pozwala na sformułowanie dwóch najważniejszych zasad:

  1. Czułość matrycy winna być tak niska, jak to możliwe.

  2. Zwiększenie czułości zalecane jest tylko wtedy, gdy zbyt długi czas ekspozycji mógłby doprowadzić do poruszenia obrazu.

Przed wykonaniem fotografii należy zatem spojrzeć na wyświetlacz, informujący o parametrach naświetlania. Jeżeli czas ekspozycji jest dłuższy niż 1/60 lub 1/30 sekundy, istnieje znaczne prawdopodobieństwo poruszenia fotografii. Należy zatem zwiększyć czułość matrycy. Podwojenie wartości ISO (np. 200 > 400) umożliwia zastosowanie czasu ekspozycji krótszego o połowę (np. 1/60 s > 1/125 s).

Praktycznie rzecz biorąc opanowanie wszystkich parametrów ekspozycji często nie jest łatwe. Jeżeli Państwo preferują skupienie się na motywie, a nie na parametrach technicznych, należy wybrać funkcję „ISO Auto“. Aparat będzie ustawiał wartości ISO w pełni automatycznie, według zastanych warunków oświetlenia. Rozwiązanie takie jest praktyczne, skrywa jednak zagrożenie wyboru zbyt dużej czułości oraz pogorszenia się jakości obrazu. Możliwe jest uniknięcie takiego ryzyka - w menu aparatu należy wybrać pozycję "czułość maksymalna" i ustawić wartość maksymalnej czułości. Zaleca się wybór takiej wartości, która pozwoli na kompromis pomiędzy wysoką czułością i wystarczająco dobrą jakością obrazu, przykładowo 1600 ISO.

Wybór maksymalnej czułości zależy od aparatu i Państwa indywidualnych preferencji. Zaleca się wykonanie kilku fotografii tego samego motywu i porównanie obrazów po ich powiększeniu do 100 % wielkości na monitorze, Szczególną uwagę należy poświęcić ciemnym fragmentom obrazu. Świadoma regulacja ISO w każdym wypadku pomoże Państwu osiągnąć najlepszą jakość każdego obrazu.

Życzymy dużo dobrej zabawy oraz zawsze ostrych obrazów!

Podobny artykuł