Naświetlenie (2): Wykorzystanie możliwości korekty naświetlenia

Share this post

Wykorzystanie możliwości korekty naświetlenia

Naświetlenie

Czy zdarza się, że mimo korzystania z automatycznego doboru parametrów naświetlania fotografie są często zbyt ciemne lub zbyt jasne? Nie tylko Państwo borykają się z tym problemem. Błędy naświetlania doprowadzają wielu pasjonatów fotografii do załamania. Przyczyną jest ustalanie przez system aparatu wartości przysłony oraz czasu ekspozycji na podstawie wartości standardowych. Często nie odpowiadają one wyobrażeniom fotografa, dotyczącym obserwowanej scenerii.

Nawet profesjonalne lustrzanki cyfrowe, wyposażone w najlepsze, dostępne na rynku procesory obrazu nie potrafią tak dokładnie wyliczyć parametrów naświetlania, aby odpowiadały one wyobrażeniu fotografa.

Jak należy postępować w przypadku błędnego naświetlenia obrazu?

Szczęśliwym trafem prawie wszystkie aparaty oferują możliwość ręcznej korekty naświetlenia. Funkcje korekty naświetlenia oznaczone są w przypadku większości aparatów symbolem »+/–«-. Właściwy klawisz lub kombinacja klawiszy zarówno w przypadku systemowych aparatów dla początkujących jak i lustrzanek profesjonalnych są względnie łatwo dostępne prawym kciukiem lub palcem wskazującym - takie umiejscowienia elementów regulacyjnych świadczy o częstotliwości ich wykorzystywania również przez doświadczonych fotografów.

Jak uzyskać właściwe ustawienie parametrów naświetlenia?

Zasadniczo jest to proste zadanie: jeżeli obraz wydaje się zbyt ciemny, za pomocą funkcji »+/–« należy zmienić wartość parametru na większą. Jeżeli obraz jest zbyt jasny, należy wybrać wartość mniejszą. Dobrym punktem startowym jest wartość korekty, wynosząca +2/3 EV lub -2/3 EV.

Wypadałoby w tej sytuacji wytłumaczyć kilka zagadnień teoretycznych: skrót EV oznacza wartość ekspozycji (ang. Exposure Value). Każda jednostka na skali wartości ekspozycji oznacza, zależnie od odczytu, podwojenie ilości światła lub zmniejszenie jej o połowę. Analogicznie skonstruowany jest szereg wartości przysłony oraz czasu ekspozycji. Zmiana stopnia otwarcia przysłony z f/8 na f/5,6, stanowi podwojenie wartości. Ta sama zasada dotyczy zmiany ustawienia czasu ekspozycji z 1/125 na 1/60 sekundy. Wartości pośrednie f/6,7 lub 1/100 s oznaczają połowę lub jedną trzecią stopnia wartości ekspozycji.

Zalecamy korektę naświetlania początkowo o dwie trzecie wartości ekspozycji (plus lub minus). W ten sposób zmniejszają Państwo ryzyko zbyt silnego niedoświetlenia lub prześwietlenia. W wielu przypadkach taka korekta wystarczy do osiągnięcia pożądanego efektu naświetlenia. Po sprawdzeniu skutku wprowadzonych zmian na wyświetlaczu należy zwiększyć wartość korekty, jeżeli obraz jest nadal zbyt jasny lub zbyt ciemny.

W przypadku korekty o wartość większą od jednostki wartości ekspozycji zaleca się ostrożność. Skutkiem jej braku mogą być zbyt głębokie cienie lub zbyt intensywne rozjaśnienia. Po wykonaniu fotografii należy sprawdzić histogram, aby stwierdzić, czy parametry, ważne dla jakości obrazu mieszczą się w określonych granicach.

Posiadając taką wiedzę są Państwo w stanie precyzyjne korygować naświetlenie, nie tylko w przypadku skrajnych warunków świetlnych. Możliwe jest, że zaskoczy Państwa ilość sytuacji, w jakich korekta ekspozycji okaże się korzystna w celu nadania Państwa fotografiom kreatywnego, osobistego stylu.

Podobny artykuł