Zasada trójkąta: Klasyczne komponowanie zdjęć

Share this post

Ciekawsze rozmieszczanie obiektów na zdjęciach

Zasada trójkąta: Klasyczne komponowanie zdjęć

Nie, nie chodzi tutaj o ustawienie piłkarzy lub przygodny związek: zasada trójkąta to klasyczna zasada komponowania w malarstwie i fotografii. Ponadczasowa zasada mówi, że na zdjęciu motyw główny powinien rozkładać się w trójkącie. Powód: Takie ustawienie jest spokojne, a symetria przekazuje jasność i harmonię.

Spokój i harmonia

Już historyczni artyści renesansu korzystali z tej formy komponowania obrazów do swoich prac, na przykład do tworzenia obrazów religijnych, martwej natury lub portretów. Bardzo ładnym przykładem jest obraz „Włochy i Niemcy“ Friedricha Overbecka z roku 1828.
Ale zasada trójkąta uwidacznia się nie tylko w malarstwie starodawnym. Również na fotografiach krajobrazu równomierne trójkąty mogą stworzyć spokój i harmonię. Napięcie i dynamikę trudno jest uzyskać za pomocą kompozycji trójkątnej. Tak utworzone zdjęcie ma charakter stabilny i zamknięty w sobie: osoba oglądająca widzi spokojną strukturę obrazu. Jedynie ostrość ruchu lub linie przebiegające po skosie mogłyby dodać nieco rozmachu.

W praktyce

Kto chce zastosować teorię zasady trójkąta w fotografii, może na przykład uchwycić grań przebiegającą od lewego górnego rogu do prawego dolnego rogu. Kształt trójkąta prowadzi oko obserwatora przez obraz. Nie ma góry w pobliżu? To nie problem! Budynki lub inną architekturę również można w ciekawy sposób fotografować korzystając z zasady trójkąta. Należy wykorzystać maksymalnie trzy pojedyncze elementy w centrum zdjęcia i ustawiać dwa z trzech punktów w złotym podziale. Wszystkie trzy punkty tworzą więc trójkąt. Połączonych linii wprawdzie nie widać, ale obserwator automatycznie swoim wewnętrznym okiem łączy trzy obiekty centralne.

Podobny artykuł