Introduksjon av nytt merkedesign for 5-årsgaranti – Utfasing av garantikort

Share this post

Introduksjon av nytt merkedesign for 5-årsgaranti – Utfasing av garantikort

12. oktober, 2015, Køln i Tyskland – Tamron Europe GmbH kunngjør introduksjonen av et nytt merkedesign for 5-årsgaranti. Alle produkter som leveres fra oktober 2015 vil ha merket på bildet nedenfor festet på produkteskene.

Dette nye og lett gjenkjennelige designet vil også være symbolet for et ekte Tamron-produkt, offisielt og lovlig importert til det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS).

Samtidig vil garantikortene som vi tidligere la ved i produkteskene våre bli faset ut som et ledd i vårt mål om redusert papirforbruk og CO2-utslipp under posttransport. Brukervennlig og hurtig registrering av kjøpte produkter er tilgjengelig på http://www.5years.tamron.eu.

For flere detaljer kan du rådføre deg med http://www.tamron.eu/no/service/5-aars-garanti/.

Lignende artikkel