Sosiaalisen vastuun politiikka

Sosiaalisen vastuun politiikka

Tamron tiedostaa vastuunsa globaalina yrityksenä ja osana globaalia yhteisöä. Niin sanottu "Corporate Social Responsibility" (CSR) nähdään tärkeänä yrityksen politiikan osatekijänä.

Toisaalta tähtäämme sellaisten innovatiivisten tuotteiden kehittämiseen, jotka tarjoavat asiakkaillemme todellista lisäarvoa ja kestävää kasvua. Toisaalta katsomme CSR aktiviteettia globaalisesta perspektiivistä. Toimintamme ulottuu Aasian maista, jossa meillä on tuotantolaitokset Japanissa ja Kiinassa, asiakkaisiimme Euroopassa, Amerikan maissa ja Afrikassa.

YK:n globaalisopimus

Tehdäkseen globaalin liiketoimintansa oikeutetuksi Tamron liittyi “YK:n globaalisopimukseen (“United Nations Global Compact”) elokuussa 2007. Sopimus on solmittu YK:n ja kaikkien osallistuvien yritysten välillä ja se pyrkii käsittelemään globalisaatiota kestävältä pohjalta sekä sosiaalisesti että ekologisesti. "Globaalisopimus" edellyttää sitoutumista kymmeneen yleisesti hyväksyttyyn periaatteeseen ihmisoikeuksien, ympäristönsuojelun ja korruptionvastaisuuden alueilla.

Lisätietoja saa YK:n kotisivulta: www.unglobalcompact.org

ISO-sertifiointi 

ISO tulee sanoista „International Organization for Standardization”. Kansainvälisiin standardeihin kuuluu ISO 9000 standardiperhe, joka liittyy johtamisen ja tuotteiden sekä palvelujen laatuun, sekä ISO 14000 standardisarja, joka liittyy ympäristöjärjestelmiin. Tamronilla on myös ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioinnit.

Ympäristö

Tamron ottaa ekologisen vastuunsa vakavasti ja on voimakkaasti esittänyt kantavansa huolta globaalista ympäristörasituksesta vähentämällä liiketoiminnan aiheuttamaa ympäristörasitusta ISO 14001 standardin mukaisesti. Erityisesti Tamron on ajanut ns. “Green Procurement” politiikkaa, jolla pyritään poistamaan haitalliset aineet jo alussa ja vahvistamaan positiivisia ympäristöohjelmia. Tamronilla olemme paneutuneet sellaisiin seikkoihin, kuten energian säästö ja kierrätys, joilla voidaan vähentää tuotteiden valmistamisesta syntyvää ympäristörasitusta. Nämä toimet edistävät korkealaatuisten, pienikokoisten ja ympäristöystävällisten tuotteiden kehittämistä asiakkaiden tyydyttämiseksi. Lisäksi vuodesta 2004 Tamron on antanut ympäristöraportteja esitelläkseen sosiaalisesti vastuullista filosofiaansa ja käytäntöään ympäristön suojelemisessa. Lisätietoja saa Tamronin kotisivustolta osoitteesta www.tamron.co.jp/en/envi/top/index.html

ISO 14001 Ympäristösuojelupolitiikan perusperiaatteet

  1. Ympäristölainsäädännön noudattaminen
  2. Luonnonvarojen säilyttäminen ja suojeleminen
  3. Ympäristön saastumisen estäminen
  4. Jatkuva ympäristön suojeluohjelman edistäminen
  5. Ympäristöystävällisen ja ympäristöä suojelevan suunnittelufilosofian ja ympäristön suojelua auttavien tuotteiden kehittäminen
  6. Ympäristökasvatuksen edistäminen
  7. Ympäristöön liittyvän tiedon välittäminen kansalaisille

Tamron Europe GmbH

Tamron Europe GmbH on ryhtynyt omiin toimiin kestävän kehityksen ja resurssiemme vastuullisen käyttämisen hyväksi. Olipa kyse paperin tai sähkön säästämisestä, huolehdimme siitä, että käytämme resurssejamme säästeliäämmin. Tästä ei ole vain yhteistä hyötyä, vaan se on usein myös taloudellisempaa.

Lisäksi toimimme yhdessä sosiaalisten järjestöjen kanssa. Meillä on ollut hyvin positiivisia kokemuksia “Caritas Werkstätten Köln“ järjestön kanssa Kölnissä. Tietojen syötöstä esittelytelineiden tekoon kaikki projektit ovat toimineet hyvin, joten suunnittelemme luottavamme heidän palveluksiinsa jatkossakin.

Joka vuosi tuemme useita valokuvaajia, oppilaitoksia ja muita organisaatioita tuottein ja promootiomateriaalein. Näiden joukossa on mm. valokuvaajia jotka matkustavat kaukaisiin maihin herättääkseen huomiota maan tilannetta kohtaan.

Huolto ja tuki