Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility

Tamron er klar over sit ansvar som global virksomhed og del af det globale sammenhold. Det såkaldte "Corporate Social Responsibility" (CSR, virksomhedens sociale ansvar) ses som en vigtig del af virksomhedens politik.

På den ene side vil vi udvikle innovative produkter, som giver vores kunder stor merværdi og en bæredygtig vækst. På den anden side ser vi på CSR-aktiviteter fra et globalt perspektiv. Vores aktiviteter strækker sig fra asiatiske lande, med produktion i Japan og Kina, til vores kunder i Europa, Amerika og Afrika.

FN-Global Compact

For at retfærdigøre sin globale virksomhed gik Tamron med i "FN’s Global Compact” i august 2007. Dette er en aftale mellem FN og alle de deltagende virksomehder, og målet er at håndtere globaliseringen på en bæredygtig måde, både socialt og miljømæssigt. "Global Compact" er en aftale med ti generelt godkendte principper inden for menneskerettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption.

Gå til FN’s hjemmeside for mere information:
www.unglobalcompact.org

ISO-certifikat 

ISO står for „International Organization for Standardization”. De internationale standarder omfatter ISO 9000-serien af standarder for kvalitetsstyring og ISO 14000-serien for certificering af miljøsystemer. Tamron er også certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Miljø

Tamron tager sit miljømæssige ansvar alvorligt og har udtrykt bekymring over det globale miljø ved reduktion af miljøbelastningen i virksomheden baseret på ISO 14001. Tamron støtter poltikken “Green Procurement” (grønt indkøb) for at afskaffe skadelige emner fra begyndelsen og forstærke positive miljøprogrammer. På Tamron har vi taget sager som energibesparelse, mindskning af affald og genbrug op, for at mindske miljøbelastningen fra fremstillingen af vores produkter. Sådanne aktiviteter fremmer udviklingen af højkvalitative, kompakte og miljøvenlige produkter for at gøre vores kunder tilfredse. Derudover har Tamron siden 2004 udfærdiget miljørapporter for at præsentere sin socialt ansvarsfulde filosofi og praksis for miljøbeskyttelse. For mere information, besøg Tamrons hjemmeside
www.tamron.co.jp/en/envi/top/index.html

ISO 14001-principperne i miljøbeskyttelsespolitikken

  1. Overholdelse af lovgivning relevant for miljøbevarelse
  2. Bevarelse og beskyttelse af naturressourcer
  3. Forebyggelse af miljøforurening
  4. Løbende fremme miljøbeskyttelsesprogrammerne
  5. Fremme design og udvikling af miljøvenlige produkter for at bidrage til beskyttelse af miljøet
  6. Fremme miljømæssig uddannelse
  7. Offentligøre miljømæssig information

Tamron Europe GmbH

Tamron Europe GmbH har taget sine egne forholdsregler i retning af en bæredygtig udvikling og ansvarsfuld anvendelse af vores ressourcer. Uanset om det sparer papir eller energi, er det vores mål at økonomisere med vores fælles ressourcer. Dette er både godt for naturen og for økonomien.

Derudover samarbejder vi med sociale organisationer. Vi har fået meget positive erfaringer med “Caritas Werkstätten Køln“ i Køln. Fra dataindlæsning til produktplacering i montrer, har projekterne altid fungeret godt, så vores plan er at fortsætte med sådanne tjenester fremover.

Hvert år støtter vi flere fotografer, uddannelsesinstitutioner og andre organisationer med produkter og reklamemateriale. Blandt disse findes fotografer, som rejser til fjerne lande for at gøre opmærksom på vilkårene der.

Service og support